Modimo

Sotho opperwese

Modimo is vir die Sotho die naam vir hul opperwese.

In vroeër tye het die Tswana geglo in die bestaan van ‘n mitiese wese met die naam Modimo. Hulle het hom beskou as die skepper en beskermer van alles. Boonop het hy as straf storms en droogtes veroorsaak. Met die aanvaarding van die Christendom het die naam vir God by verskeie volkere in Suider-Afrika ook Modimo geword.

BibliografgieWysig