Morfologie

Studie van woordstruktuur

Morfologie beteken letterlik "vormkunde". Die woord is afgelei van μορφη (morfè), die Griekse woord vir vorm, en word in verskeie dissiplines waar vorm 'n rol speel gebruik:

Eksterne skakels

wysig