NG gemeente Elsburg

Die NG gemeente Elsburg is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die voorstad Elsburg van die Oos-Randse stad Germiston. Dit is saam met die NG gemeente Edenvale, wat ook in 1939 gestig is, die naasoudste gemeente in die Ring van Germiston binne die Sinode Hoëveld.

Die gemeente se kerkgebou.

Ds G.J. Retief het die hoeksteen van Elsburg se kerkgebou op die hoek van Pauw- en Kerkstraat op 17 Februarie 1951 gelê. Soos ook elders die geval is waar F.P. van Heerden die bouaannemer was, vermeld die hoeksteen nie wie die argitek was nie; moontlik was dit Van Heerden self.

Einde 2016 het die gemeente 408 belydende en 82 dooplidmate gehad. In daardie jaar was die predikant ds. A.G. (André) Scheepers.