NG gemeente Morgenzon

Die NG gemeente Morgenzon is ’n gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Hoëveld Sinode met sy middelpunt op die dorpie Morgenzon in Mpumalanga.

Die NG kerk Morgenzon, ontwerp deur Gerard Moerdyk en ingewy in November 1930.
Ds. J.J. Griesel.

Die gemeente Morgenzon is in September 1912 gestig. Alles moes vanuit die grond begin word. In Maart 1914 is die eerste leraar in die persoon van prop. D.P. Ackerman bevestig. Deur hartlike samewerking het die gemeente toe reeds 'n pastorie en doelmatige kerkgebou besit. In 1927 het die gemeente 'n sierlike kerksaal tot diens van die Here daargestel. Veral die susters van die gemeente het huIle hiervoor beywer.

Onder die aansporing en ywer van leraar en leraarsvrou, het die gemeente 'n kerkboufonds opgebou. Einde 1927 vertrek die pastoriepaar na Bethlehem. Die vakature word in Maart gevul deur prop. J.J. Griesel, wat meer as 20 jaar hier gearbei het. November 1930 wy die gemeente die sierlike kerkgebou teen 'n koste van £15 000 aan die diens van die Here. Die argitek was Gerard Moerdyk. Ongelukkig moes die gemeente in 1949 feitlik die hele gebou teen 'n koste van £11 000 deur reparasies laat verander. Onder die bekwame leiding van boukontrakteur F.P. van Heerden is die werk stewig en sierlik gedoen. Omstreeks 1951 kon die gemeente besit neem van 'n pragtige elektriese pyporrel wat sonder skuld ingewy is. Die koste daarvan (£3 600) is die bewys van die ywer en inspanning van die susters in die gemeente. Destyds is ook pragtige skole en koshuise ter waarde van £200 000 ingewy.

Die gemeente is destyds gekenmerk deur hartlike samewerking, liefde teenoor die pastoriegesin en ywer vir die Heer. Die verenigings en Sondagskool in die gemeente het geseënde werk gedoen, aldus Ons gemeentelike feesalbum (1952).

Enkele leraarsWysig

BronneWysig