NG gemeente Sundra

Ds. G.D. Wessels is drie maande ná die gemeente stigting as eerste leraar ontvang en bevestig.

Die NG gemeente Sundra is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan Mpumalanga se grens met Gauteng. Dit ressorteer onder die Sinode Hoëveld.

StigtingWysig

Die gemeente is op 12 Junie 1948 van die gemeentes Delmas en Springs-Oos afgestig met 'n ledetal van ongeveer 500. Die gemeente het die plase Droëfontein, Welgedacht, Holfontein, Modderfontein, Rietkol, Katbosfontein, Sundale en Sundra omsluit. Die plase is almal onderverdeel, hetsy in kleinplase of in kleinhoewes. In 1951 skryf die gemeente se medewerker in Ons gemeentelike feesalbum: “Dit is 'n mooi en vrugbare omgewing, 16 km van Springs en aan die hoofweg en spoorweg na Witbank geleë, en bied 'n toevlug aan vir diegene wat die grond nog liefhet en die beperktheid van die stad wil ontvlug. Dit is dan ook 'n wisselende maar tegelyk ook 'n groeiende gemeenskap en gemeente.”

BeginjareWysig

Ongeveer drie maande ná sy afstigting kon die gemeente sy eerste leraar en leraarsvrou met gesin verwelkom. Op 17 September 1948 is ds. G.D. Wessels bevestig. Van die grond af moes gebou word. Gelukkig is die ruim skoolsaal vir die eredienste tot beskikking van die gemeente gestel en kon die kerkraad sy aandag aan 'n pastorie skenk. 'n Perseel, aan die hoofweg geleë, is vir £1 000 aangekoop, waarop daar heel gou 'n mooi en doelmatige pastorie verrys het, en waarop mettertyd ook die kerkgebou opgerig is. Reeds in 1950 is met insameling 'n begin gemaak en met daardie doel voor oë het die leraar en sy gade van huisgesin tot huisgesin gegaan.

BronneWysig

Enkele leraarsWysig

  • Gerhardus Daniël Wessels, 1948 – 1953