NG gemeente Volmoed

Die NG gemeente Volmoed is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode van Suid-en-Wes-Kaapland.

Die NG kerk op Volmoed is opgerig in 1910.
Ds. Samuel Peter Helm. Oudtshoorn het hom in 1912 beroep as derde leraar met standplaas Armoed.
Die kerk stampvol tydens 'n spesiale erediens.
Die gemeente se pastorie.
'n Uitnodiging na die hoeksteenlegging van die NG kerk op Armoed op 16 Mei 1910.

Agtergrond

wysig

Die gemeente Volmoed, geleë 16 km suidwes van Oudtshoorn, is op 29 November 1921 op die plaas Armoed gestig. In die agttiende eeu het hier 'n bruin man met die naam Armoed gewoon. Teen 1770 het die eerste blankes hulle hier gevestig. Sedert 1908 het die eienaar van die plaas, mnr. W.G. Olivier, reeds 'n aanbod aan die kerkraad van Oudtshoorn gemaak van vyf morge grond en 'n kerkgebou van 700 sitplekke volgens 'n deur die kerkraad goedgekeurde plan. Hierdie kerkgebou sou hy op eie koste laat oprig met die oog op die stigting van 'n dorp op sy grond.

Aanvanklik is die aanbod deur die kerkraad van die hand gewys. In 1910 is die aanbod egter aanvaar, waarna di. George Murray en Andrew Murray McGregor die kerkgebou se hoeksteen op 16 Mei 1910 plegtig gelê het. In 1912 is transport van die kerkgebou en grond aan die kerkraad van Oudtshoorn oorhandig. Die volgende jaar is ook die pastorie gebou en aansoek om afstigting gedoen. Hierdie versoek sou egter nie voor 1921 verwerklik word nie. Oudtshoorn het egter reeds in 1912 'n derde leraar beroep in die persoon van ds. S.P. Helm, met standplaas op Armoed. Nog voor die selfstandigwording het ook di. J.G. Muller en J.W. Snyman hier gearbei.

Afstigting

wysig

Sedert 1919 was daar weer sterk propaganda vir selfstandigwording, maar eers met die vertrek van ds. Snyman het die kerkraad besluit om nie weer 'n derde leraar te beroep nie, maar om afstigting by die Ring aansoek te doen. Die eerste leraar van die gemeente was ds. A.H. Stander (1922-'31). Hy is opgevolg deur ds. J.M. Calitz wat die gemeente 13 jaar lank bedien het. Gedurende sy bediening het die gemeente ook heelwat stoflike vordering gemaak.

'n Tweede pastorie, meer sentraal, met 'n sierlike kerksaal naasaan is opgerig, asook 'n kerksaal in 'n buitewyk. Die eerste pastorie is tot beskikking van die hulpsendeling van Oudtshoorn gestel, onder wie die sendingwerk geval het. Van 1945 tot 1949 was ds. W. Fullard leraar van die gemeente, waarvan die 25-jarige bestaan in 1946 op luisterryke wyse gevier is. Sedert Mei 1949 is die gemeente deur ds. B. Alheit bedien.

Die nedersetting Volmoed het volgens die sensus van 2011 2,36 km2 beslaan en 472 inwoners gehad van wie 424 bruin, 31 swart en 17 wit was,[1] vergeleke met 'n bevolking van 235 tydens die sensus van 2001, toe 202 inwoners bruin en 33 wit was.[2]

Enkele leraars

wysig
  • Adriaan Hendricks Stander, 1922–1931
  • Jan Johannes Marthinus Calitz, 1931–1944
  • William Fullard, 1945–1949
  • André Fourie, 1 Maart 2015 -

Verwysings

wysig

Bronne

wysig
  • (nl) Maeder, ds. G.A. en Zinn, Christian. 1917. Ons Kerk Album. Kaapstad: Ons Kerk Album Maatschappij.
  • (af) Olivier, ds. P.L. (samesteller), 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • (af) Van Niekerk, Francine. 2014. Jaarboek van die NG Kerke 2014. Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk MSW.

Eksterne skakels

wysig