Nagmaal

Christelike sakrament

Die nagmaal is 'n Christelike sakramente. In die nagmaal is Jesus teenwoordig onder die verskynings van brood en wyn. Tydens die bediening van nagmaal word brood geëet en wyn (of druiwesap) gedrink. Die brood is Jesus se liggaam wat aan die kruis geoffer is, en die wyn Sy bloed wat gestort is. Die eerste nagmaal is deur Jesus self ingestel die nag voordat hy uitgelewer is, en is daarna gereeld deur gelowiges herhaal.[1]

Skildery wat Christus se laaste maal uitbeeld.
Nagmaal word in 'n kerk in Duitsland bedien.
Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het;

en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.

Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.

Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.[2]

Verwysings wysig

Eksterne skakels wysig