Nagmaal

Christelike sakrament

Heilige Nagmaal, ook bekend as die Eucharistie, is 'n sakrament in die Christelike geloof. In die Heilige Nagmaal is Jesus teenwoordig onder die gedaantes van brood en wyn (soms druiwesap). Hierdie wonderbaarlike verandering, bekend as transsubstantiasie, vind plaas deur die optrede van die priester tydens die Eucharistiese viering. Deur transsubstantiasie word die brood en wyn verander in die liggaam en bloed van Christus.

Skildery wat Christus se laaste maal uitbeeld.
Nagmaal word in 'n kerk in Duitsland bedien.

Die brood, na konsekrasie, word die liggaam van Christus, wat op die kruis by Golgota geoffer is vir die verlossing van die mensdom. Op soortgelyke wyse word die wyn die bloed van Christus, wat tydens die Laaste Avondmaal uitgegiet is, simboliseer die offer waarmee ons verlossing verkry.

Tydens die eerste Eucharistiese viering, op die aand voor Sy kruisiging, het Jesus Homself as 'n offer vir ons sondes gegee. Hy het gesê: "Hierdie is my liggaam ... hierdie is my bloed," en die dissipels het deelgeneem aan die maaltyd, wat die tradisie van die Heilige Nagmaal gevestig het.

Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het;

en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.

Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.

Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.[1]

Verwysings

wysig

Eksterne skakels

wysig