Naturalisme

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Naturalisme is 'n filosofiese denkrigting en 'n stroming binne die literatuur, toneelkuns en beeldende kunste.

Sien: