Ndebele

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Die woord Ndebele (of Matabele) kan na verskillende dinge verwys: