Negers

Neger is 'n etniese aanduiding vir die oorspronklike bewoners van Afrika ten suide van die Sahara-woestyn. Neger is afgelei van die Latynse niger, wat swart beteken, via die Spaanse en Portugees negro.

"Volke van Afrika" uit die vierde uitgawe van Meyer se Konversations-Lexikon (1885-'90)

Die benaming 'neger' of 'negroide' word somtyds ook gebruik vir die oorspronklike bewoners van Melanesië en Nieu-Guinea, wat ook negroïde trekke het, ofskoon hulle nie direk verwant is aan die swart Afrika-bewoners nie.

Die Engelse woord "nigger" word meestal as 'n beledigende vloekwoord beskou en moet liefs nie gebruik woord nie.