Netvlies

Die netvlies (ook retina genoem), is die binneste laag van die oog wat kelkievormig van agter na voor tot by die siliaarliggaam strek. Die retina bestaan uit ligsensitiewe reseptororgaantjies, wat as keëltjies en stafies bekend staan. Die orgaantjies bevat pigmente wat deur lig in chemiese stowwe opgebreek word vir die opwekking van senu-impulse wat vir vertolking na die brein gelei word. Benewens die reseptors, is daar 'n pigmente-laag teenaan die choroïed wat verhoed dat die ligstrale versprei. Die retina is baie dun en kan net soos nat kladpapier by hantering skeur.

Deursnee van 'n oog
netvlies (retina), reënboogvlies (iris), horingvlies (cornea), geel vlek (macula lutea), oogsenuwee, lens, pupil