Nicoline van der Sijs

Nicoline van der Sijs (Heerlen, 1 April 1955) is 'n Nederlandse taalkundige en etimoloog.

Lewe en werk

wysig

Van der Sijs het haar meestersgraad in Slawiese studies in 1979 aan die Universiteit van Utrecht behaal. Sy het in Slawiese studies doseer as universiteitsdosent totdat die departement daarvan omstreeks 1985 gesluit is. Daarna het sy oorgeskakel na Nederlandse historiese taalkunde, die veld waarin sy haar PhD aan die Universiteit van Leiden in 2001 verwerf het.

Sy publiseer hoofsaaklik oor die geskiedenis van Nederlands en die etimologie van Nederlandse woordeskat. As onafhanklike navorser het Van der Sijs 'n aantal boeke oor taalhistoriese onderwerpe gepubliseer; hierdie boeke word gekenmerk deur die feit dat die materiaal op 'n wetenskaplike vlak en in verstaanbare taal aangebied word. Sy was verantwoordelik vir die etimologie in die 12de, 13de, 14de en 15de uitgawes van die Grote Van Dale.

In April 2006 sluit sy by die redaksie van die Nederlandse Etimologiese Woordeboek aan en was mede-outeur van die Van Dale Etimologiese Woordeboek. Daarbenewens het sy 'n groot aantal artikels in die tydskrif Onze Taal gepubliseer en bygedra tot verskeie volumes van die Onze Taal Taalkalender.

Vroeg in 2010 het Van der Sijs die inisiatief geneem om die etymologiebank.nl-webwerf op te rig, wat in November daardie jaar aanlyn gegaan het as 'n opvolg van die Nederlandse Etimologiese Woordeboek. Hierdie webwerf bring soveel moontlik etimologiese naslaanwerke bymekaar, sodat belangstellendes en navorsers maklik 'n oorsig kan kry van die stand van kennis oor 'n woord of uitdrukking. Boonop sal nuwe etimologiese bevindings op die etimologiebank gepubliseer word. Die woordeboeke is deur vrywilligers onder toesig van Van der Sijs geskandeer en reggemaak. Die webwerf is ontwikkel in samewerking met die Meertens Instituut, die Prins Bernhard Kultuurfonds en die Kiliaan Stigting.

Sedert 1 Januarie 2013 is sy projekleier van Nederlab, 'n laboratorium wat die patrone van verandering in die Nederlandse taal en kultuur bestudeer, waarvoor sy 'n aansoek vir die Beleggings NWO-groot program geskryf het namens die Meertens-instituut.

Nederlab sal navorsers in staat stel om langtermynveranderinge in die Nederlandse taal, letterkunde, kultuur en samelewing op te spoor. Alle Nederlandse tekste vanaf die agtste eeu tot vandag kan deursoek word via die Nederlab-webwerf met teksontledingsagteware wat binne Nederlab ontwikkel is. In die projek werk die Meertens Instituut saam met die Huygens Instituut van Nederlandse Geskiedenis, die Instituut van Nederlandse Leksikologie, alle geesteswetenskappe fakulteite, en groot dataverskaffers soos die Digitale Biblioteek vir Nederlandse Letterkunde, die Koninklijke Bibliotheek (Nederland) en 'n aantal universiteitsbiblioteke.

Nicoline van der Sijs is sedert 1 Januarie 2013 'n persoonlike professor in historiese Nederlandse taalkunde in die digitale wêreld aan die Radboud Universiteit Nijmegen. Boonop was sy tot Februarie 2020 ’n senior navorser by die Meertens-instituut. In Februarie 2020 is sy oorgeplaas na die Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in Leiden.[1][2][3][4]

Verwysings

wysig