Nossa Senhora dos Milagros (skip)

Die Nossa Senhora dos Milagros het die hawe van Goa op 27 Februarie 1686 verlaat op pad na Lissabon. Onder die passasiers was 'n hoëvlak-afvaardiging van die koning van Siam na die Portugese koning.

Kaap Agulhas is vir die Kaap die Goeie Hoop aangesien en gevolglik strand die skip op 16 April 1686[1] by Struisbaai. Slegs 7 of 8 opvarendes verdrink. Die 200 op die strand is onder die indruk dat hulle baie naby Kaapstad is, laat al hulle voedsel agter en begin stap. Langs die pad sterf 50 stappers weens honger, uitputting en blootstelling. Die Portugese loop boonop weg vir die Siamese mandaryne en kom op die VOC-veepos in die Hottentots-Hollandberge af. Ongeveer 'n maand na die stranding vind 'n soekgeselskap wat kommandeur Simon van der Stel gestuur het die mandaryne wat in erbarmlike omstandighede rondgedwaal het. Weens hul kulturele andersheid was die mandaryne met vrees vir die Khoikhoi vervul. Van der Stel was baie geïnteresseerd in die mandaryne omdat hy vermoed het dat hulle waardevolle artikels as geskenke vir die Portugese koning by hulle sou hê. Die Portugese is reeds gou op 'n skip na Portugal geplaas, maar die mandaryne moes maande aan die Kaap wag vir 'n geleentheid na die Ooste.

Die bergingsgeselskap het met teleurstellend min buit na die Kaap teruggekeer. Dit het Van der Stel agterdogtig gemaak. Gerugte van diefstal is versprei en die gevolg was dat luit. Olof Bergh vir 'n aantal jare gevangene was en na Batavia gestuur is voordat hy na die Kaap teruggekeer het en hoof van die garnisoen geword het.

Teen hierdie tyd het die Portugese handel met die Ooste baie agteruitgegaan. Dit was enersyds weens die swaar verliese aan skepe en bemanning en andersyds aan die mededinging van die VOC.

Verwysings wysig

Bibliografie wysig

  • Burman, Jose: Great shipwrecks off the coast of Southern Africa. Kaapstad: Struik, 1967.
  • Potgieter, Coenraad: Skipbreuke aan ons kus. Kaapstad: Tafelberg,1969.