Nywerheid of industrie verwys na die produksie van goedere in 'n ekonomie.[1] Dit word gekenmerk deur die vervaardiging en verwerking van materiële goedere of artikels in fabrieke en ondernemings. Dit word verder gekenmerk deur 'n hoë graad van meganisering en outomatisering (industrialisasie genoem), in teenstelling tot die ambagtelike vorm van produksie.

'n Nywerheidsgebied

Tydens die nywerheidsrevolusie het die vervaardigingsbedryf 'n belangrike sektor van produksie en arbeid in Europese en Noord-Amerikaanse lande geword. Dit het plaasgevind deur vinnige, opeenvolgende vooruitgang in tegnologie, soos die produksie van staal en steenkool.

Na die nywerheidsrevolusie is ongeveer 'n derde van die wêreldekonomie van vervaardigingsbedrywighede afgelei. Verskeie ontwikkelde lande en baie ontwikkelende lande (soos die Volksrepubliek China, Indië, ens) se ekonomieë is van die vervaardigingsbedryf afhanklik. Hierdie industrieë, asook die lande waar dit voorkom, is in 'n komplekse web van interafhanklikheid verweef.

Verwysings

wysig