Nywerheid-Ontwikkelingskorporasie

Die Nywerheid-Ontwikkelingskorporasie (NOK) is 'n staatsondersteunde organisasie wat in 1940 ingestel is ingevolge die Nywerheids-Ontwikkelingswet Nr. 22 van 1940. Die doel van die organisasie was om fabrieke en soortgelyke ondernemings te finansier en aan te moedig. Die eerste voorsitter was dr. Hendrik van der Bijl en die onder-voorsitter was Hendrik Johannes van Eck. Die korporasie se aanvangskapitaal was £ 5,000,000 en teen 1967 was dit £ 270,000,000.

BronWysig