Ohm se wet is 'n vergelyking wat die verhouding tussen stroomsterkte, spanning en weerstand (sien ook: resistor) in 'n elektriese stelsel weergee. Dit is geformuleer deur Georg Simon Ohm.

V, I, en R, die parameters van Ohm se wet.

Ohm se wet sê dat die stroom deur 'n weerstand direk eweredig is aan die spanning wat oor 'n weerstand gekoppel word.

Die vergelyking is soos volg:

Waar

  • I = stroomsterkte;
  • R = weerstand; en
  • V = spanningsverskil.