Ondernemingsvorm

Met ondernemingsvorm word bedoel die wyse waarop 'n onderneming beheer en bestuur, die kapitaal byeengebring, verantwoordelikheid vir risiko's aanvaar en winste verdeel word. Wat eiendomsreg en -beheer betref, is daar ses soorte ondernemings, naamlik eenmansake, vennootskappe, private maatskappye met beperkte aanspreeklikheid, beslote korporasies, publieke maatskappye met beperkte aanspreeklikheid en koöperatiewe verenigings en -maatskappye.