Ou Nederlandse maandname

Wikimedia lysartikel

Die ou Nederlandse maandname word steeds deur sommige mense gebruik. Dikwels word dit gebesig deur Nederlandse taalsuiweraars of as woordeweknieë vir die gebruiklike name van die huidige Gregoriaanse kalenderstelsel ingespan. Ook in die Nederlandse letterkunde en digkuns kom hierdie name voor. Die Nationaal-Socialistische Beweging het gepoog om hierdie name weer vir algemene gebruik in te voer.

Hieronder word 'n lys taalpuristiese maandname gegee. Die algemeenste maandname is in die derde kolom opgeteken, terwyl dié wat in die vierde en vyfde kolom gegee is, gereeld opgemerk word, maar nie as gebruiklik beskou word nie. Sommige daarvan is van die name van die Franse Republikeinse Kalender afgelei.

Let daarop dat wintermaand en oogstmaand in twee kolomme voorkom, wat sodoende verwarring kan veroorsaak.

Nederlandse naam (van Latyn afkomstig) Afrikaans (as vergelyking) Oud-Nederlandse benaming Alternatiewe benaming Benaming afkomstig uit die Franse Republikeinse Kalender
januari Januarie louwmaand wintermaand
februari Februarie sprokkelmaand regenmaand (pluviôse)
maart Maart lentemaand windmaand (ventôse)
april April grasmaand paasmaand kiemmaand (germinal)
mei Mei bloeimaand bloeimaand (floréal)
juni Junie zomermaand weidemaand (prairial)
juli Julie hooimaand oogstmaand (messidor)
augustus Augustus oogstmaand arenmaand hittemaand (thermidor)
september September herfstmaand havermaand
oktober Oktober wijnmaand by die NSB: zaaimaand wijnmaand (vendémiaire)
november November slachtmaand nevelmaand (brumaire)
december Desember wintermaand sneeuwmaand

Dit val op dat die puristiese benaming vir Augustus oogstmaand is – die woord oogst word deur taalpuriste as ’n verbastering van die ongewenste augustus beskou.

Maande van die jaar
Januarie | Februarie | Maart | April | Mei | Junie | Julie | Augustus | September | Oktober | November | Desember