Oude Post

handelspos

Oude Post was 'n VOC handelspos van ongeveer 1730 tot 1791 ongeveer ‘n kilometer stroomaf van Suurbraak aan die Buffeljagsrivier.[1][2] Die VOC het die handelspos “op Rietvalleij aan de Buffeljagds Rivier” gehad ter beskerming van die veeboere en goedgesinde Khoi teen die San. Hier is trekosse van die Hessequa verky, maar hulle moes ook die ongewensde handel in beeste met die Khoi beheer. ‘n Korporaal en sewe dragonders is met die taak belas. ‘n Gedenkteken langs die R324 tussen Swellendam en Barrydale dui die juiste plek aan.

VerwysingsWysig