'n Palataal (Latyn palatum, verhemelte) is 'n klank gevorm met die blad van die tong by die harde verhemelte. Die byvoeglike naamwoord van "palataal" is "palataal".

Die harde medeklinker k in Afrikaans is geen palataal, maar 'n velaar. Die effens meer voor in die mond gerealiseerde tipies Afrikaanse diminutief -tj- in blommetjie en potjie is wel 'n egte palataal. As 'n nie-palataal in 'n palataal verander, word dit palatalisasie genoem.

Die -tj- in die anlaut soos by tjoepstil en tjank is 'n palato-alveolêre affrikatief.