Paradigma

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Oor die algemeen verwys 'n paradigma na 'n sienswyse.
Die term kan in sekere vakgebiede 'n meer spesifieke betekenis het, onder andere: