Paronieme is woorde wat dieselfde stam het, maar in vorm en betekenis verskil.

VoorbeeldeWysig

Voorbeelde van paronieme:

 • mens (stam)
  • bomenslike
  • onmenslike
  • menslik
  • mense
  • mens
 • kind (stam)
  • kinderlik
  • kinderagtig
  • kinds
 • geld (stam)
  • geldelike
  • geldige