Periode (geologie)

’n Periode is op die geologiese tydskaal ’n tydperk wat korter as ’n eon of era is. Periodes kan wissel van 23 miljoen tot 250 miljoen jaar en word weer verdeel in epogs.