Poliamorie (van die Griekse πολύ poly, "baie, verskeie" en Latynse amor, "liefde") is die vermoë of kapasiteit om meer as een persoon op 'n slag lief te hê. Soms gesien as die beoefening van, of begeerte vir, intieme verhoudings met meer as een persoon, waar alle betrokke persone daarvan kennis dra.

Poliamorie verskil met poligamie soos volg:

  • Poligamie: 'n Huwelik tussen een man met baie vroue (of een vrou met baie mans). In 'n poligame huwelik is daar slegs heteroseksuele verhoudings. Met ander woorde, as een man baie vroue het, sal hy seksuele verhoudinge met meer as een van die vroue hê, maar die vroue sal nie homoseksuele verhoudinge met mekaar hê nie. Indien daar wel homoseksuele verhoudinge tussen die vroue is, sal dit in die geheim wees en sal die man nie daarvan kennis dra nie.
  • Poliamorie: In hierdie verhoudinge is daar beide heterseksuele verhoudinge sowel as homoseksuele verhoudinge tussen die persone in so 'n "huwelik".[1]

Kyk ookWysig

VerwysingsWysig