Postuum (Latyn: "postumus") beteken "na die dood", "na iemand se dood". Die woord word meestal gebruik om die werk van 'n skrywer, wat na sy dood gepubliseer is, te beskryf. Dit kan ook gebruik word om 'n eer wat iemand na sy dood te beurt val te beskryf.

Postuum is afgelei van die Latynse woord postumus, oortreffende trap van post ("na"), wat onder meer "seun gebore na die dood van die vader" beteken.

Voorbeelde

wysig
  • Sy laaste roman is postuum uitgegee.
  • Die werk is postuum betitel en gepubliseer.
  • Sy het postuum internasionale bekendheid met die publisering van haar dagboek verwerf.
  • Die Gustav Preller-prys is in 1973 postuum aan hom toegeken.
  • 'n Aantal voorheen onbekende werke is postuum gepubliseer.