Presidentstraat-sinagoge

Die Presidentstraat-sinagoge was die eerste sinagoge in Transvaal.

Die Presidentstraat-sinagoge van buite gesien.
Die binnekant van die sinagoge, wat in gebruik was van 1889 tot 1926, toe dit verkoop is.

Die eerste Joodse erediens in Johannesburg is blykbaar in die winkel van ene Weinstein gehou op die hoek van Mark- en Harrisonstraat. Die eerste diens die heilige dae in 1887 is in die oorspronklike Randklub in Commissionerstraat deur rabbi Joel Rabinowitz waargeneem.

Kort daarna, in 1888/’89, is die Presidentstraat-sinagoge opgerig. Dit was een van die eerste baksteengeboue in die ontluikende Goudstad en is ontwerp deur Arthur Reid & Robert McCowat en gebou deur ene Rowe. E. Mendelsohn het die hoeksteen op 24 September 1889 gelê, maar die datum daarop was blykbaar November 1888. Toe dit voltooi is, het Johannesburg se Joodse bevolking sowat 100 getel. Die sinagoge het suid op Presidentstraat gefront en was tussen Kruis- en Von Brandisstraat. Dis in Maart 1926 verkoop.

BronneWysig