Professionele Raad vir Sielkunde

Die Professionele Raad vir Sielkunde, 'n amptelike liggaam van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA), beheer die opleiding, registrasie en beoefening van die professionele Sielkunde in Suid-Afrika. Beroepskategorieë wat gereguleer word, sluit in:

 • Sielkundiges
 • Intern sielkundiges
 • Studente sielkundiges
 • Geregistreerde beraders
 • Psigometriste
 • Psigotegnici

RaadsledeWysig

Tot 2008 bestaan die huidige raad uit die volgende lede:

 • Prof. E M Q Mokhuane - Voorsitter
 • Mnr. W O Shisana - Onder-voorsitter
 • Prof. A Bhana
 • Me. C D Dean
 • Dr. S M Kriegler
 • Prof. G C Lindegger
 • Prof. H G Pretorius
 • Prof. P T Sibaya
 • Me. A S B Smale
 • Dr. T Sodi
 • Me. N Tredoux
 • Dr. R H Wortley
 • Mnr. M L Yodaiken