Programmering

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Programmering kan verwys na een van die volgende aktiwiteite wat almal die opstel van een of ander "program" behels: