Psigopatologie, oftewel afwykende gedrag, is 'n begrip wat verwys na:

  • 'n vertakking van die sielkunde wat geestesiektes bestudeer
  • die voorkoms van belewenisse en gedrag by 'n mens wat op 'n geestesiekte mag aandui

'n Amptelike tipering van geestesiektes word vervat in die DSM van die Amerikaanse Psigiatriese-assosiasie.