In die analise van wisselstroom elektriese stroombane (soos byvoorbeeld 'n RLC series stroombaan), is reaktansie die imaginêre deel van die impedansie, wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van 'n induktor of kapasitor in die stroombaan. Reaktansie veroorsaak 'n fase skuif tussen die elektriese stroom en spanning in die stroombaan. Reaktansie word deur die simbool X voorgestel en word in ohms gemeet.

  • Wanneer X > 0, word die reaktansie induktiewe reaktansie genoem,
  • Wanneer X = 0, is die stroombaan 'n suiwer weerstandskring, daar is dus geen reaktansie,
  • Wanneer X < 0, word die reaktansie kapasitiewe reaktansie genoem.

Die verhouding tussen impedansie, weerstand, en reaktansie word deur die volgende verhouding gegee:

waar

Z die impedansie in ohms is,
R die weerstand in ohms is,
X die reaktansie in ohms is, en
j die imaginêre eenheid is.

Die grootheid van impedansie word bereken as:

In suiwer induktiewe en kapasitiewe stroombane, vereenvoudig die grootheid van die impedansie na die reaktansie.

Induktiewe reaktansieWysig

Induktiewe reaktansie (simbool: XL) word veroorsaak deur die elektromotoriese krag wat die stroom deur die geleier teenstaan. Die elektromotoriese krag word veroorsaak deur die magnetiese veld wat deur 'n wisselende stroom geïnduseer word. Die grote van die induktiewe reaktansie is direk eweredig aan die tempo van verandering (frekwensie) van die wisselende stroom. Die induktiewe reaktansie veroorsaak ook 'n fase skuif tussen die stroom en spanning in die stroombaan. Die stroom sal die spanning voorloop.

Induktiewe reaktansie word bereken deur

 

waar

XL die inductive reactance in ohms is,
  die hoekfrekwensie in radiale per sekonde is,
f die frekwensie in hertz is,
L die induktansie in henry is.

Kapasietiewe reaktansieWysig

Kapasietiewe reaktansie (simbool: XC) word veroorsaak deur dat elektrone nie deur 'n kapasitor kan vloei nie, maar 'n wisselende stroom kan wel en hoe hoër die frekwensie hoe beter. Die kapasietiewe reaktansie veroorsaak ook 'n fase skuif tussen die stroom en spanning in die stroombaan. Die stroom sal die spanning naloop.

Induktiewe reaktansie word bereken deur

 

waar

XC die kapasitiewe reaktansie in ohms is,
  die hoekfrekwensie in radiale per sekonde is,
f die frekwensie in hertz is, en
C die kapasitansie in farad is.

VerwysingsWysig

  • Hierdie artikel is uit die Engelse Wikipedia vertaal.