'n Reaktant is 'n chemiese stof wat aan 'n reaksie deelneem. Die reaktante reageer met mekaar om die reaksieprodukte te vorm.

Reaktante, soos salpeter kan gebruik word om 'n chemiese reaksie te begin.

Een voorbeeld: Waterstof (H2) en Suurstof (O2) reageer. Die eindproduk is dat water (H2O) gevorm word.

Sien ook wysig