'n Redakteur of redaktrise is 'n persoon wat die inhoud van 'n publikasie opstel of nagaan (redigeer). Redakteurs is verantwoordelik vir die verwerking (redaksie) van die inhoud van 'n publikasie, soos 'n koerant, TV-program, boek, tydskrif, ensiklopedie of webwerf, asook die feitelikheid en taalgebruik van die inhoud. 'n Redakteur kan die funksie van 'n outeur, van 'n adviseur (byvoorbeeld by wetenskaplike tydskrifte), of 'n persklaarmaker vervul.

Redaksie van die Dagblad van het Noorden in Emmen, Nederland.