'n Reghoek is 'n tweedimensionele figuur met vier reguit kante en vier regte hoeke, dit het ongelyke aangrensende sye, anders as 'n vierkant waar al die sye ewe lank is. By 'n reghoek is slegs die teenoorstaande sye ewe lank.

Die vorm van 'n reghoek

Eksterne skakels wysig