'n Regsgeleerde is iemand wat in die regte gestudeer het. Beroepe sluit in: prokureur, advokaat, landdros, regter en akademici.