Rekenkundige brondokumente

Rekenkundige brondokumente is die basiese dokumente waarin transaksies beheer en opgeteken word, wat verder in die rekenkundige stelsel gebruik word.

Algemene voorbeelde is vir aankope:

Dokument Gebruik
Rekwisisie Aanvrae vir benodighede
Bestelvorm Gemagtigde bestellings
Goedereonvangsbewys Kontrolering van ontvangste
Leweransiersfaktuur Aankope bewyse
Tjeks Betalings gedoen

en vir verkope:

Dokument Gebruik
Kasregisterstrokie Kontantverkope
Verkoopsfaktuur Kredietverkope
Kwitansie Ontvangste
Bankdepositostrokies Deposito's