'n Resessie (afswaai-, inkrimpingsfase) verwys na die konjunktuurfase waartydens ekonomiese stagnasie of selfs afswaai (agteruitgang) voorkom. Daar word allerweë aanvaar dat indien 'n ekonomie (soos gemeet in die Bruto Binnelandse Produk) vir twee opeenvolgende kwartale geen groei toon nie dat 'n resessie besig is om plaas te vind. Resessies kan gekenmerk word deur dalende pryse (deflasie), of andersins deur skerp stygende pryse (inflasie) gedurende 'n proses wat as stagflasie bekend staan. 'n Langdurige resessie staan bekend as 'n ekonomiese depressie. 'n Vernietigende ekonomiese ineenstorting (in wese 'n ernstige depressie wat soms gepaard gaan met hiperinflasie) kan soms ook voorkom. 'n Bekende joernalis, Sidney J. Harris het die volgende beroemde woorde oor die onderskeid tussen die begrippe geuiter:

"'n Resessie is wanneer jou buurman sy werk verloor; 'n depressie is wanneer jý jou werk verloor."

Markgerigte enkonomieë word deur ekonomiese siklusse gekenmerk. 'n Resessie (afname in ekonomiese aktiwiteit) is egter nie noodwendig altyd die gevolg nie. Daar word dikwels 'n debat gevoer, dikwels ideologies van aard, of 'n regering se ingryping die siklus gladder kan laat verloop (sien Keynesianisme), dit vererger (sien Ware Konjunktuurteorie) of dit selfs veroorsaak (sien Monetarisme).

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig