Rissik (kiesafdeling)

Rissik was 'n kiesafdeling in Transvaal vir die Suid-Afrikaanse Volksraad en die Transvaalse Provinsiale Raad vanaf die eerste algemene verkiesing ná Uniewording in 1910 tot 1994. Dit het die Pretoriase voorstede Arcadia en Sunnyside ingesluit.

BronneWysig