SAP

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Die afkorting, of akroniem SAP het verskillende betekenisse: