'n Samevloeiing is waar twee of meer riviere mekaar ontmoet.

Die Samevloeiing van die Ryn en Moesel in die duitse stad van Koblenz.