Sinkretisme

Godsdienstige sinkretisme word gewoonlik gesien as die vermenging van twee of meer godsdienstige stelsels in die mate dat die uniekheid van 'n spesifieke godsdiens in die gedrang kan kom. Sinkretisme is dus die kombinasie van verskillende gelowe, terwyl praktyke van verskillende denkrigtings saamgevoeg word. Sinkretisme behels die samevoeging of assimilasie van verskeie oorspronklik diskrete tradisies, veral in die teologie en mitologie van godsdiens, wat sodoende 'n onderliggende eenheid beweer en 'n inklusiewe benadering tot ander gelowe moontlik maak. Dit word negatief beleef in die Christlike sendingveld.[1]

Sinkretisme kom ook algemeen voor in uitdrukkings van kuns en kultuur (bekend as eklektisisme) sowel as politiek (sinkretiese politiek).

Volgens die HAT is sinkretisme die poging om verskillende sektes en godsdienstige opvattings met mekaar te versoen.

VerwysingsWysig