Siviele ingenieurswese

In die moderne sin is siviele ingenieurswese 'n breë veld van ingenieurswese wat te doen het met beplanning, ontwerp, konstruksie en instandhouding van vaste strukture soos dit betrekking het met grond, water of beskawing en hulle prosesse. Meeste siviele ingenieurswese vandag het te doen met paaie, strukture, watervoorsiening, riool, vloedbeskerming en verkeer.

Siviele ingenieurswese is steeds 'n oorkoepelende veld van verskeie spesialiteite.

Sub-dissiplines van siviele ingenieurswese wysig

Struktuuringenieurswese wysig

Geotegniese ingenieurswese wysig

Vervoeringenieurswese wysig

Wat padontwerp en padbou behoort in te sluit.

Omgewingsingenieurswese wysig

Wateringenieurswese wysig