Stop! Die neutraliteit of onpartydigheid van hierdie artikel is onder dispuut.