Skemertoestand

In die mediese vakterminologie verwys skemertoestand na 'n reaksie op 'n uitwendige invloed wat gekenmerk word deur verlaagde bewussyn, angs en 'n gevoel van onwesentlikheid. Tydens hierdie toestand kan 'n individu nog steeds ingewikkelde handelinge verrig. Dit kom ook by epilepsie en histerie voor.

Sien ookWysig