Soteriologie

Soteriologie is die studie wat handel oor die mens se redding. Christene glo dat jy slegs gered word deur geloof in Jesus Christus wat vir mense se sondes gesterf het. Universaliste glo dat almal gered word.