Die Staatskoerant is in teorie die amptelike blad wat deur die sentrale regering gebruik word om die algemene publiek oor sy aktiwiteite in te lig.

Onderwerpe

wysig

In die koerant verskyn die soort kennisgewings wat volgens wetgewing daarin moet verskyn. Dit behels onderwerpe soos proklamasies, regulasies, wetsontwerpe, wysigingswette, boedeltransaksies, titels van ongewensde publikasies, kennisgewings insake naamveranderings, verlore polisse en ander dokumente, terugtrekking van vuurwapenlisensies, registrasies en deregistrasies van maatskappye en handelsmerke, hoë aanstellings in die staatsdiens, grondonteiening, vervoerpermitte, dranklisensies, geregtelike verkopings, verlening van burgerskap, die verklaring van geboue of items tot nasionale gedenkwaardigheid en skoolkwartale. Wette word na ondertekening deur die Staatspresident gewoonlik in 'n Buitengewone Staatskoerant gepubliseer en tree eers vanaf die datum van publikasie in werking.

Uitgewer

wysig

Die Staatskoerant word deur die Departement van Binnelandse Sake uitgegee en versprei deur die Staatsdrukker.

Geskiedenis

wysig

Die voorloper van die huidige Staatskoerant was die Kaapsche Courant, Afrikaansche Berigter of de Verzamelaar en is vanaf 1826 uitgegee. In die eerste Staatskoerant na die stigting van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910 is die amptelike aanstelling bekend gemaak van die goewerneur-generaal, die Britse Hoëkommissaris in Unie, die regters, ministers, prokureur-generaal en die administrateurs van die destydse vier provinsies. Op 31 Mei 1961 was daar ‘n Buitengewone Staatskoerant met die amptelike aankondiging van die stigting van die Republiek van Suid-Afrika.

Bibliografie

wysig