Presedente LeerWysig

Stare decisis of te wel die presedente leer, verwys na die hiërargie van die howe en 'n beslissing van 'n hof met 'n hoër rang is bindend op alle howe met 'n laer rang.