'n Stoomval is 'n toestel wat gebruik word om kondensaat en/of nie kondenseerbare gasse uit 'n stoompyp te verwyder sonder dat stoom ontsnap. Byna alle stoomvalle is in wese basies outomatiese kleppe. Die oudste soort stoomval was voorheen bloot 'n klein gaatjie in 'n meetplaat of pyp op die laagste punt van die pyplyn waaruit die kondensaat kon uitloop. Hierdie tegniek kon egter nie verhoed dat stoom ontsnap as daar geen kondensaat in die pyp was nie wat tipies kon gebeur het as die vloei of druk in die pyplyn verander het. Nie kondenseerbare gasse kon ook nie doeltreffend verwyder word sonder om onnodig stoom uit die pyp te verloor nie. Hierdie nadele het gelei tot 'n groot verskeidenheid stoomvalontwerpe om aan 'n hele spektrum behoeftes te voorsien. Geen enkele stoomvalontwerp is geskik vir elke moontlike toepassing nie. Dit maak dit belangrik om elke ontwerp se voor- en nadele deeglik te verstaan sodat die regte stoomval vir elke toepassing gekies kan word.

Soorte stoomvalleWysig

Stoomvalle kan verdeel word in drie hoofsoorte:

  1. Meganiese stoomvalle. Hulle het gewoonlik 'n vlotter wat styg of sak relatief tot die kondensaatvlak wat gewoonlik 'n meganiese koppeling het wat 'n klep oop en toe maak. Meganiese stoomvalle se werking hou direk verband met die kondensaatvlak teenwoordig in die omhulsel van die stoomval. Bakklep stoomvalle en Vlotterklep stoomvalle is voorbeelde van sulke stoomvalle.
  2. Temperatuur stoomvalle. Hulle het gewoonlik 'n klep wat geaktiveer word deur die uitsetting / inkrimping as gevolg van temperatuurveranderinge. Hulle verskil van meganiese valle deurdat hulle genoeg kondensaat moet terughou sodat dit voldoende kan afkoel om dit moontlik te maak vir die klep om oop te maak. In die meeste gevalle is dit nie wenslik nie aangesien die kondensaat verwyder moet word sodra dit vorm. Termostatiese stoomvalle en bimetaal stoomvalle is voorbeelde van stoomvalle wat deur temperatuur geaktiveer word.
  3. Termodinamiese stoomvalle. Termodinamiese stoomvalle se werking beruis op die verskil in dinamiese reaksie tot die verandering in snelheid in die vloei van saampersbare en onsaampersbare vloeistowwe. As stoom die stoomval binnegaan veroorsaak die statiese druk dat die klepvleuel teen die klepbedding vasgedruk word. Die statiese druk verminder soos die stoom begin kondenseer en die klep maak dan oop. Hierdie soort klep kan oop en toe maak al is daar nie veel kondensaat teenwoordig nie wat kan veroorsaak dat dit vinnig faal. As nie-kondenseerbare gasse in so 'n stoomval vasgevang word sal dit veroorsaak dat die stoomval toe bly (geen kondensasie vind dan plaas nie).

Eksterne skakelsWysig