Streep (lengtemaat)

'n Streep is 'n ou lengtemaat wat in Nederland gebruik is.

Met die invoering van die Nederlandse metrieke stelsel in 1820 word die lengte van 'n streep op 1 duisendste el, oftewel 1 millimeter vasgestel. In 1870 word die streep afgeskaf en met die naam millimeter vervang.

Die streep as eenheid word soms nog met reënmeters gebruik. Een streep reën is gelyk aan 1 mm reën. Die gebruik hiervan het waarskynlik te doen met die feit dat die maatbeker se strepies meer as een millimeter uit mekaar is. Dit gebeur as die maatbeker se opening klein is, terwyl 1 mm reën 1 liter reën op 1 m² voorstel.