'n Studenteraad (SR) is 'n verkose vergadering van studente aan 'n universiteit of ander tersiêre instelling. 'n Studenteraad verteenwoordig die belange van die studentegemeenskap en lê dit voor aan die universiteit se bestuur. Hulle verteenwoordig ook die instansie by nasionale en internasionale studenteliggame. Studente kies gewoonlik 'n voorsitter, ondervoorsitter en ampsdraers uit eie geledere. Naas die pligte wat aan die studenteraad opgelê word, word sekere voorregte ook aan lede toegeken.

Eksterne skakels

wysig