Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek

Die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek bestaan uit biografieë van mense wat 'n rol van belang gespeel het in die geskiedenis van Suider-Afrika vanaf die 15de eeu tot 1982.

Dr. W.J. de Kock, eerste hoofredakteur.
Prof. D.W. Krüger.

Die 4 452 inskrywings sluit in staatslui, sport- en sakelui, skrywers, kunstenaars, kultuurleiers, soldate, akteurs, opvoedkundiges en misdadigers. 'n Wye verskeidenheid kenners het die biografieë geskryf onder agtereenvolgens die redaksie van proff. W.J. de Kock en D.W. Krüger en drr. C.J. Beyers en J.L. Basson. Alle biografieë is op 'n standaardpatroon geskryf en gaan meesal vergesel van 'n bibliografie.

Elk van die vyf bande van hierdie naslaanwerk is alfabeties gerangskik en in deel V is 'n gekonsolideerde register. Deel 1 het in 1968 verskyn en die laaste deel in 1987. Dit is uitgegee in opdrag van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. Al vyf die dele het in Engels verskyn onder die titel Dictionary of South African biography.